dr n. med. Michał Jurasz

 

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Część studiów odbyłem na Uniwersytecie im. Ruprechta-Karla w Heidelbergu. Specjalizację z urologii ukończyłem egzaminem państwowym w Düsseldorfie po 5-letnim pobycie w Klinice Urologii w Essen w Niemczech.
Ośrodek ten należy do prestiżowej sieci European Prostata Center oraz Westdeutscher Kontinenz und Beckenbodenzentrum (Centrum Leczenia Schorzeń Prostaty oraz Zachodnioniemieckiego Centrum Nietrzymania Moczu).
Doskonaliłem swoje umiejętności na licznych kursach i stażach z zakresu ultrasonografii (DEGUM), operatywy laparoskpowej i klasycznej operatywy urologicznej. Obecnie pracuję na Oddziale Urologii w Klinice w Berlinie.
Jestem członkiem Europejskiego, Niemieckiego i Berlińskiego Towarzystwa Urologicznego. Oferuję pełen zakres diagnostyki urologicznej. Wykonuję zabiegi operacyjne jednego dnia, między innymi operacje przezcewkowej resekcji łagodnego przerostu prostaty (TUR-P) oraz guzów pęcherza moczowego (TUR-B), a także endoskopowe leczenie kamicy nerkowej.