mgr Justyna Manyś-Lapis

Psycholog, specjalista terapii uzależnień, doradca systemowy.

Jestem z wykształcenia psychologiem (specjalizacja kliniczna), trenerem personalnym, czynnym specjalistą w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej dorosłych i młodzieży oraz małżeństw i rodzin, doradcą systemowym, specjalistą terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W swojej pracy korzystam z dorobku różnych nurtów psychoterapeutycznych. Uczestniczyłam w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Najlepszą wizytówką mojej pracy są pozytywne rekomendacje i polecenia od moich pacjentów.

Wykształcenie:

 • Studia na UAM w Poznaniu, Wydział – Psychologia, specjalizacja zawodowa: psychologia kliniczna, tytuł – magister
 • Studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek: pielęgniarstwo, tytuł – magister, dodatkowo uprawnienia pedagogiczne
 • Kurs podstawowy Wielkopolskiego Towarzystawa Terapii Systemowej zakończony zdobyciem Certyfikatu Doradcy Systemowego
 • Szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Małeckiego 11 w Poznaniu
 • Aktualnie w trakcie Studium Terapii Uzależnień – Szkolenie w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień Moduł II organizowanego przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu (akredytacja Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii) – specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 • Aktualnie w trakcie szkolenia „Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień”.

Staże:

 • Staż kliniczny w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Podolańskiej 46 w Poznaniu, w ramach Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu, praca indywidualna z pacjentem i terapia grupowa, liczba odbytych godzin – 450
 • Staż kliniczny w ramach studiów mgr – SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie
 • Staż kliniczny w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w Ośrodku Dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek 46 w Świebodzinie.

Zakres świadczonych usług w Klinice Grunwaldzkiej:

 • Diagnoza i psychoterapia dorosłych, młodzieży i dzieci (indywidualna, rodzinna, par, rodzin i grupowa).
 • Pomoc w zakresie zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju (depresje), zaburzeń nerwicowych (lęki).
 • Pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia) – psychodietetyka.
 • Diagnoza i terapia osób z różnorodnymi uzależnieniami (alkohol, narkotyki, dopalacze, nowe technologie, seksoholizm).
 • Pomoc w zakresie terapii osób z problemami związanymi z pracoholizmem i wypaleniem zawodowym.
 • Praca z osobami z doświadczeniami traumatycznymi (m.in. żal po stracie, żałoba, próby samobójcze, przedwczesna strata dziecka).
 • Praca z osobami znajdującymi się w sytuacji kryzysu i rozpadu związku oraz potrzebującymi wsparcia po rozstaniu lub po rozwodzie, nie radzą sobie z emocjami.
 • Pomoc osobom cierpiącym w związku ze stresem, odczuwającym lęki związane z relacjami z innymi, mającym niskie poczucie własnej wartości.
 • Ocena rozwoju emocjonalnego dzieci i pomoc w kryzysach rozwojowych dzieci i młodzieży.
 • Konsultacje psychologiczne.

Cennik od 1 września 2020:

 • Wizyta indywidualna (50 minut) – 140 zł
 • Wizyta pary (50 minut) – 160 zł
 • Wizyta rodzinna (60 minut) – 180 zł