prof. dr hab. med. Tadeusz Trzaska

 

Ur. 25 kwietnia 1940 roku w Olkuszu, e-mail: tet2@wp.pl

Dyplom Akademii Medycznej w Poznaniu (Wydział Lekarski) 15-05-1964.

Staż podyplomowy:

– Szpital Miejski im. J. Strusia 1964 – 1966,

– Klinika Ortopedii AM w Poznaniu: 01.07.1966 do 31.10.1979,

– Okręgowy Szpital Kolejowy w Puszczykowie 01.11.1979 do 31.03.2006 – ordynator oddziału,

– Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu w niepełnym wymiarze godzin 1992 do 31.12.2001. W pełnym wymiarze godzin 01.01.2002 – nadal,

– prof. nadzwyczajny Kierownik Zakładu Traumatologii Sportu – Katedry Medycyny Sportu – Olsztyńska Szkoła Wyższa – Wydział Fizjoterapii od 2005 prof. nadzwyczajny.

SPECJALIZACJA z ortopedii i chirurgii urazowej:

I stopień 16.04.1969

II stopień 07.04.1973

DOKTORAT 08.06.1976

HABILITACJA 16.02.2000

FUNKCJE I CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

Organizacje zagraniczne:

1. Europejska Sekcja Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii ESSKA – członek zarządu – od 2002.

Organizacje krajowe:

1. Sekcja Chirurgii Kolana Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – przewodniczący – od 2001.

2. Sekcja Chirurgii Kolana i Traumatologii Sportowej PTOiTr – przewodniczący od 2003.

3. Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów – członek zarządu od 2000 1 V-przewod. od 2007.

4. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej – członek zarządu – Kierownik Sekcji Traumatologii Sportowej.

5. Polskie Towarzystwo Chirurgii Artroskopowej – wiceprzewodniczący – od XII-2005.

UDZIAŁ W KOLEGIACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH:

Redaktor naczelny 1989 -2002 KOLANO – periodyk Sekcji Chirurgii Kolana Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Członek komitetu redakcyjnego:

1. KOLANO – periodyk Sekcji Chirurgii Kolana PTOiTr 2002-2003.

2. CHIRURGIA KOLANA, ARTROSKOPIA, TRAUMATOLOGIA SPORTOWA – periodyk Sekcji Chirurgii Kolana i Traumatologii Sportowej.

3. MEDICINA SPORTIVA od 2002.

4. ACTA ORTHOPAEDICA POLONICA od 2004.

5. ENGIONEERING OF BIOMATERIALS od 2002.

6. CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA od 2009 AUTOR II ROZDZIAŁÓW PODRĘCZNIKÓW Uszkodzenia kończyny dolnej W: Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej T.

1. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003 s. 707-733 /AUTORZY/ Trzaska Tadeusz Pielęgniarstwo i rehabilitacja w ortopedii dziecięcej W: Pielęgniarstwo pediatryczne. Pod redakcja Prof. Bogusława Pawlaczyka Wydawnictwo: PZWL 2007; 296-322 /AUTORZY/ Tadeusz Trzaska, Honorata Walczak 2009 Nowe wydanie Podręcznika „Podstawy Chirurgii” .T.1 W Podręczniku rozdział „Uszkodzenia kończyny dolnej” poszerzony. Wyd. Medycyna Praktyczna Kraków, 2009 str. 665-694.

Opublikowanych 61 prac oryginalnych (2 w czasopismach zagranicznych), 7 prac kazuistycznych i 5 poglądowych.